Δοκιμαστικό Περιεχόμενο

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες & έντυπα. Ο χαρακτηρισμός έντυπο επισημαίνει την δυνατότητα της επεξεργασίας με επεξεργαστή κειμένου, αποθήκευσης και εκτύπωσης. bullet Ο Κώδικας Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008) σε μορφή PDF με Περιεχόμενα (Bookmarks) για ευχερή χρήση bullet Φορολογικός Οδηγός Εργοληπτών Δημοσίων Έργων έτους 2008 bullet 5η Βελτίωση Διακηρύξεων - Τύποι Α΄- Β΄(σε μορφή zip) bullet Εγγραφή & Αναθεώρηση κατάταξης στο Μ.Ε.Ε.Π. - Τεχνικά Δελτία και οδηγίες συμπλήρωσής τους (σε μορφή zip) : bullet Νέα Τιμολόγια - Σύνδεσμοι (links) στα αρχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (σε μορφή zip) :
bullet Πρότυπα Διακήρυξης και έντυπο οικονομικής προσφοράς bullet Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) bullet Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας bullet Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών και Φραγμάτων bullet Τιμολόγιο Έργων Πρασίνου bullet Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών Add a comment

Άλλες εκδηλώσεις

Εκδρομή στα μεγάλα τεχνικά έργα - Μάιος 2004
Το Party του Συνδέσμου - Φεβρουάριος 2004
Κοπή Βασιλόπιτας 2004
Το Party του Συνδέσμου - Φεβρουάριος 2003
Κοπή Βασιλόπιτας 2003
Κοπή Βασιλόπιτας 2001
Ποδοσφαιρικές Ομάδες του Συνδέσμου
Προσκλήσεις Χορών του Συνδέσμου
Χορός 1997 - Samba
Χορός 1996 - Aerobic
Χορός 1995 - Καν καν
Κοπή Βασιλόπιτας 1990-91
Add a comment

Παλαιότερες εκδηλώσεις

Σειρές φωτογραφιών από εκδηλώσεις του Συνδέσμου
Κοπή Βασιλόπιτας 2009
Κοπή Βασιλόπιτας 2008
Κοπή Βασιλόπιτας 2007
Κοπή Βασιλόπιτας 2006
Κοπή Βασιλόπιτας 2005
Εκδρομή στα μεγάλα τεχνικά έργα - Μάιος 2004
Το Party του Συνδέσμου - Φεβρουάριος 2004
Κοπή Βασιλόπιτας 2004
Το Party του Συνδέσμου - Φεβρουάριος 2003
Κοπή Βασιλόπιτας 2003
Κοπή Βασιλόπιτας 2001
Ποδοσφαιρικές Ομάδες του Συνδέσμου
Προσκλήσεις Χορών του Συνδέσμου
Χορός 1997 - Samba
Χορός 1996 - Aerobic
Χορός 1995 - Καν καν
Κοπή Βασιλόπιτας 1990-91
Add a comment